Zmiany w prawie karnym w 2023 roku - konfiskata pojazdów

Niebawem, bo dnia 14 marca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dz.U. dnia 13 grudnia 2022 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw opóźniła zmiany i przesunęła termin ich wejścia w życie, który jednak zbliża się nieuchronnie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

Konfiskacie ma podlegać pojazd należący do sprawcy przestępstwa. Jeśli pojazd nie należy do sprawcy albo jest jedynie jego współwłasnością, orzekany jest przepadek równowartości pojazdu. Wartość tą ustalać się będzie według danych podanych w polisie ubezpieczeniowej lub w przypadku jej braku według średnich cen rynkowych pojazdu.

W przypadku gdy pojazd pracodawcy prowadzić będzie nietrzeźwy kierowca wówczas orzekana będzie nawiązka w wysokości 5.000,00 zł.

Sąd może orzec konfiskatę pojazdu (lub jego równowartości), jeśli:

  • nietrzeźwy sprawca wypadku albo katastrofy miał we krwi mniej niż 1 promil alkoholu;
  • nietrzeźwy sprawca wypadku albo katastrofy miał we krwi 1 promil alkoholu lub więcej;
  • gdy kierowca ma 1,5 promila lub więcej alkoholu we krwi.

Sąd może odstąpić od wymierzenia w/w kary jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.


Katarzyna Wojcieszuk-Kwiatkowska

Adwokat


Źródła informacji: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.