O kancelarii


Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie, w tym zajmuje się przygotowywaniem projektów umów spółek i rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adwokat Katarzyna Wojcieszuk-Kwiatkowska specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego: spraw o rozwód, separację, wykonywanie władzy rodzicielskiej, alimenty, kontakty z dziećmi i egzekucję tych kontaktów. Prowadzi również sprawy o rozdzielność majątkową oraz sądowy i notarialny podział majątku. Kancelaria powstała w 2005 r. Początkowo mieściła się na ul. 3 Maja w Katowicach, następnie w okresie od 2006 do 2012 r. na ul. Staromiejskiej w Katowicach oraz na ul. 1 Maja. Obecnie Kancelaria mieści się pod adresem ul. Warszawska 23 w Katowicach.